image
  • Od Vendula Suchánková
  • 18/01/24
  • 0

Úvodní ustanovení

Vítejte na ZooVlak, vašem definitivním průvodci pro cestování se zvířaty. Tyto podmínky použití (dále jen 'Podmínky') upravují vztah mezi uživatelem webu zooexpres.cz (dále jen 'uživatel') a provozovatelem tohoto webu, Vendulou Suchánkovou, se sídlem Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen 'provozovatel'). Před používáním webu si pečlivě přečtěte tyto Podmínky. Přístupem na web a jeho používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, není vám dovoleno web používat.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky aktualizovat nebo změnit. Pokud dojde k významným změnám, uživatelé budou informováni prostřednictvím webu nebo e-mailem. Pokračováním v používání webu po změnách Podmínek vyjadřujete souhlas s těmito změnami. Je vaší povinností pravidelně tyto Podmínky přezkoumávat, aby jste byli informováni o jejich aktuálních změnách.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje používat web v souladu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy České republiky a dobrými mravy. Je zakázáno jakkoli zneužívat obsah webu pro vlastní nebo třetí stranu pro komerční účely bez předchozího souhlasu provozovatele. Uživatelé mohou sdílet obsah webu s jinými osobami pod podmínkou, že uvedou zdroj. Všechny informace a materiály na webu, včetně textu, grafiky a obrázků, jsou chráněné autorským právem a smí být použity pouze pro osobní, nekomerční účely. Použití jakýchkoliv informací z webu za účelem prodeje nebo distribuce pro komerční účel je považováno za porušení těchto Podmínek a může mít za následek právní následky.

Odpovědnost

Provozovatel neručí za přesnost, spolehlivost ani úplnost informací poskytovaných na webu. Informace na webu jsou poskytovány 'tak jak jsou' bez jakýchkoli záruk. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, speciální či následné škody vzniklé v souvislosti s používáním webu nebo neschopností web používat, včetně, ale neomezující se na, ztrátu zisku, data nebo dobré pověsti. Je na uživatelích, aby si ověřili informace poskytované na webu před jejich použitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi uživatelem a provozovatelem ohledně předmětu těchto Podmínek. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení zůstávají v plné síle a účinku. Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo nároku v rámci těchto Podmínek ze strany provozovatele neznamená vzdání se takového práva nebo nároku. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli

Facebook Twitter Linkedin Reddit
Vendula Suchánková

Autor

Jmenuji se Vendula Suchánková a jsem vášnivá spisovatelka a blogerka na téma zvířat a cestování s nimi. Ve své práci se zaměřuji na nejrůznější rady a tipy, jak na cesty s domácími mazlíčky. Mám bohaté zkušenosti s péčí o zvířata, od koček a psů až po exotická zvířata v teráriích a akváriích. Snažím se inspirovat ostatní a sdílet s nimi to nejlepší z mých osobních zážitků.

Napsat komentář